Invazní druhy >> Aktuality >> Unijní seznam invazních druhů - současný stav

Unijní seznam invazních druhů - současný stav

Unijní seznam invazních druhů - současný stav

27.1.2016

Od loňského ledna je platné Nařízení č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, které by se mělo týkat zejména druhů uvedených na tzv. seznam nepůvodních invazních druhů s významným dopadem pro Unii ("unijní seznam"). Uvedený dokument se vytvářel v průběhu loňského roku a v prosinci jej předložila Evropská komise ke schválení (k nahlédnutí  zde). Obsahuje 37 druhů, zainteresovaným zde jistě bude řada druhů chybět. Zjevně zde rozhodovala i ekonomická kritéria (druhy na unijním seznamu není možné chovat ani s nimi obchodovat), takže na seznamu chybí např. kožešinová zvířata (norek americký, psík mývalovitý) nebo druhy, jejichž omezování by bylo příliš problematické (bolševník velkolepý, křídlatky). I díky tomu se proti jeho aktuální podobě nyní ohrazuje nejen zainteresovaná veřejnost v podobě některých nevládních organizací (BirdLife Int.), ale též Evropský parlament

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt