Invazní druhy >> Aktuality >> utečou nám šneci?

utečou nám šneci?

utečou nám šneci?

12.11.2015

Minulý týden se objevila zpráva, že se u nás objevuje stále více farem s exotickými hlemýždi (Helix aspersa maxima, syn. Cornu aspersum - hlemýždík kropenatý). Krom jeho gastronomického významu by ale bylo též dobré připomenout jeho možný invazní potenciál - vzpomeňme na nedávno přistěhovalého plzáka španělského, který má svou domovinu v podobných lokalitách jako tento druh. Více o biologii hlemýždíka a možných rizicích a problémech s tímto druhem je možné zjistit v letáku Ministerstva zemědělství.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt