Invazní druhy >> Aktuality >> Vodní hyacint s novým preferovaným názvem

Vodní hyacint s novým preferovaným názvem

Vodní hyacint s novým preferovaným názvem

17.2.2021

Vodní hyacint, alias tokozelka nadmutá (Eichhornia crassipes) je oblíbenou i nenáviděnou rostlinou. Oblibu získala díky kráse svých květů, čímž okrášluje řadu jezírek a vodních ploch. Odvrácená stránka této rostliny je v jejím úporném rozrůstání a extrémní schopností se v optimálních podmínkách šířit. Dovede zarůst celá jezera či říční ramena, kde zcela změní stanovištní poměry a znemožní lodní dopravu. Nově zmiňují odborné publikace vodní hyaciint jako Pontederia crassipes (doteď uváděno jako synonymum E. crassipes), nový název již používá např. EPPO (Evropská a středozemní organizace pro ochranu rostlin). Více o vodním hyacintu je možné si přečíst např. v kartě druhu zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt