Invazní druhy >> Aktuality >> Vyšel aktualizovaný černý seznam invazních druhů ČR

Vyšel aktualizovaný černý seznam invazních druhů ČR

Vyšel aktualizovaný černý seznam invazních druhů ČR

12.1.2016

Původní návrh seznamů nepůvodních druhů ČR vyžadujících zvláštní přístup (černý a šedý seznam) byl aktualizován a vyšel v lednovém čísle časopisu NeoBiota - Pergl P. et al. 2016. Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy, NeoBiota 28: 1-37; odkaz zde. Kritéria zařazení do seznamů zůstala stejná - hodnotila se nejen míra schopnosti šíření, ale také stupeň rozšíření, dopad na životní prostředí a managementové možnosti likvidace. V černém seznamu nedošlo k výrazným změnám v počtu druhů, pouze k přesunu mezi jednotlivými kategoriemi BL1 - BL3. Kategorie BL4 byla zrušena. Druhy v šedém seznamu již nejsou členěny na kategorie. Do tzv. varovného seznamu je zařazen dvojnásobek druhů oproti původní verzi, a to cca 50.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt