Invazní druhy >> Aktuality >> Zákaz glyfosátu - pozor na jednoduchá řešení

Zákaz glyfosátu - pozor na jednoduchá řešení

Zákaz glyfosátu - pozor na jednoduchá řešení

28.4.2020

O glyfosátu, účinné složce u nás nejznámějšího herbicidu Roundup, se v posledních letech hodně diskutuje. Látka je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) označována za potenciální karcinogen, naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se EU opírá, považují v tomto ohledu glyfosát za neškodný. V prosinci 2017 EU povolila použití této látky na dalších 5 let s tím, že si jednotlivé členské státy si mají regulovat její využití samy. U nás platí od ledna loňského roku zákaz využívání glyfosátu k urychlení dozrávání (tzv. desikaci) některých plodin před sklizní. Naši rakouští sousedé používání této látky od letoška zcela zakázali. Každá mince má ale dvě strany. Glyfosát se zejména v zemědělství na likvidaci plevelů využívá ve přílišné míře a rezerva v jejím omezování je. Na druhou stranu, v ochranářské praxi (kde oproti zemědělství je spotřeba chemikálií obsahujích glyfosát minimální), při likvidaci některých úporných invazních druhů (pajasan, křídlatky) se bez chemie neobejdeme, mechanicky můžeme pouze potlačovat rozšiřování stávajících populací a zcela zlikvidovat (ale často ani to ne) lze jen ty malé (více o likvidaci invazních druhů rostlin - např. ve Standardech AOPK ČR Likvidace inv. druhů rostlin). Zatím není k dispozici jiná chemická látka, která by měla podobný účinek na cílové druhy a zároveň byla šetrnější k životnímu prostředí. Právě v Rakousku nyní vymýšlejí alternativy likvidace invazních druhů bez glyfosátu (hubení pomocí ohně, elektřiny či biologického boje), často jsou však tyto metody méně efektivní a bývají i mnohem dražší. Více o této problematice v aktuálním článku v časopise NeoBiota.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt