Invazní druhy >> Aktuality >> zveřejnění unijního seznamu invazních druhů

zveřejnění unijního seznamu invazních druhů

zveřejnění unijního seznamu invazních druhů

19.7.2016

unijní seznam invazních druhů k Nařízení EK č. 1143/2014 byl ve středu 13.7. konečně publikován v Úředním věstníku EU a účinnosti nabyde 20. dne od tohoto zveřejnění. Odkaz na seznam zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt