Invazní druhy >> Časté invazní druhy v ČR

Časté invazní druhy v ČR

Z celkového počtu 1454 nepůvodních druhů rostlin a 595 druhů nepůvodních druhů živočichů vyskytujících se na území České republiky je za invazní považováno 61 druhů rostlin a 113 druhů živočichů. Zde jsou k dispozici podrobné informace o dvaceti nejvýznamnějších a nejzávažnějších druzích rostlin a devíti druzích živočichů. Kompletní seznamy nepůvodních a invazních druhů jsou k dispozici ke stažení v Odkazech.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt