Invazní rostliny

Následující atlasové karty jednotlivých invazních druhů jsou doplněny mapou jejich rozšíření, vytvořené na základě obsahu nálezové databáze ochrany přírody (ND OP). Nejedná se tedy o informace z celorepublikového systematického monitoringu, nýbrž o data od registrovaných přispěvovatelů ND OP. Kdokoliv se může zapojit do mapování těchto druhů, a to pomocí mobilní aplikace BioLog.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt