Invazní druhy >> Co dělat když...

Co dělat když...

Setkání s invazními druhy v naší přírodě nebývá ojedinělou záležitostí. Každý člověk může přispět informacemi o výskytu těchto druhů či jejich přímou likvidací k omezení výskytu těchto druhů a tím i zmírnění ohrožení naší původní fauny a flóry.

Obecně platí, že nejméně náročnou a nákladnou metodou regulace či likvidace invazního druhu je prevence zavlékání problémových druhů. Před vysazením např. okrasného druhu do zahrady je vhodné zjistit si více informací o jeho schopnosti šíření do krajiny a případně změnit výběr rostliny. Na tuto skutečnost lze upozorňovat i lidi ve svém okolí, kteří často vysazují různé druhy bez vědomostí o jejich invazním chování. Často dobrý úmysl např. zkrášlit své okolí zajímavými a hezky kvetoucími rostlinami s sebou může přinést řadu problémů – kromě invazního šíření samotných jedinců může dojít též k nežádoucímu křížení s domácími druhy, s vysazeným druhem se může do přírody přenést i patogenní mikroorganismus (vir, bakterie, houba), který může oslabit či zlikvidovat domácí druhy.

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt