Invazní druhy >> Co dělat když... >> Nález invazního druhu

Nález invazního druhu

Při nálezu jakéhokoliv invazního druhu je vhodné daný nález zdokumentovat (poloha, fotografie, popis druhu, rozsah výskytu) a nahlásit na místně příslušný orgán ochrany přírody (obecní úřad, správa národního parku či chráněné krajinné oblasti). Cennou informaci poskytne též záznam do nálezové databáze AOPK ČR, který je možné dodat např. pomocí mobilní aplikace BioLog.

V případě zaznamenání výskytu mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického či nutrie říční je možné též kontaktovat nejbližší myslivecký spolek či myslivecké sdružení - téměř každý zná ve svém okolí nějakého myslivce, případně lze kontaktovat příslušný okresní myslivecký spolek (seznam zde) – myslivečtí hospodáři a myslivecká stráž jsou jediní, kteří mohou dotyčné druhy lovit (viz Legislativa – zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

Další kapitolou jsou různí karanténní škůdci kulturních a hospodářských plodin a rostlin. Zde je nejdůležitější institucí ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), který na svých stránkách informuje o aktuálním výskytu nových a regulovaných škodlivých organismů, jejich popisu a v některých případech i prognózy jejich dalšího šíření - veškeré informace jsou dostupné v menu Ochrana proti škodlivým organismům na webu ÚKZÚZ.

Druhy zařazené do systému včasného varování neprodleně nahlašte na invaznidruhy@nature.cz. Včasná informace o jejich výskytu je nejlepší obranou proti masovému rozšíření.

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt