Legislativa EU

Jedním z nejvýznamnějších právních aktů v rámci EU, který sjednocuje přístup EU v boji proti invazním druhům je od ledna 2015 účinné nařízení Evropského parlamentu EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, ve vazbě na implementaci tohoto aktu bude aktualizována národní legislativa. Nařízení se vztahuje na druhy v seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (tzv. "unijní seznam"), který byl publikován 13.7.2016 jako Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141. V roce 2017 byl doplněn navazujícím prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1263 (doplněno 12 druhů) a v roce 2019 pak bylo přidáno dalších 17 druhů. Celkem je nyní v seznamu 66 druhů, bližší podrobnosti k nim jsou zde.

Dalším významným dokumentem je také nařízení Rady č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře.

V současné době se obsah těchto nařízení implementuje do naší legislativy, konkrétně do připravované novely zákona č. 114/1992 S. o ochraně přírody a krajiny - text je nyní předložen Poslanecké sněmovně.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt