seznam a popis druhů na unijním seznamu

rostliny suchozemské (23):

akácie modrolistá (Acacia saligna)

Andropogon virginicus

batora chilská (Gunnera tinctoria)

bolševník perský (Heracleum persicum)

bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi) rozšíření v ČR

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) rozšíření v ČR

dochan setý (Pennisetum setaceum)

Ehrharta calycina

chmel japonský (Humulus scandens)

klejicha hedvábná (Asclepias syriaca) rozšíření v ČR

kortaderie Cortaderia jubata

kožokvět lojonosný (Triadica sebifera)

lespedézie hedvábitá (Lespedeza cuneata)

Microstegium vimineum

naditec jehnědokvětý (Prosopis juliflora)

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) rozšíření v ČR

pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) rozšíření v ČR

pnulka japonská (Lygodium japonicum)

pomíšenka nepitolistá (Baccharis halimifolia)

puerarie laločnatá (Pueraria montana var. lobata)

rdesno Persicaria perfoliata

sambaba obecná (Parthenium hysterophorus)

srdcovnice Cardiospermum grandiflorum

rostliny vodní (13):

Gymnocoronis spilanthoides

chebule karolínská (Cabomba caroliniana)

lysichiton americký (Lysichiton americanus)

nepukalka obtížná (Salvinia molesta)

plevuňka Alternanthera philoxeroides

pupečník pryskyřníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)

spirálovka větší (Lagarosiphon major)

stolístek různolistý (Myriophyllum heterophyllum)

stolístek vodní (Myriophyllum aquaticum)

tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes) rozšíření v ČR

vodní mor americký (Elodea nuttallii) rozšíření v ČR

zakucelka Ludwigia peploides

zakucelka velkokvětá (Ludwigia grandiflora)

bezobratlí (8):

krab čínský (Eriocheir sinensis) rozšíření v ČR

ploštěnka novozélandská (Arthurdendyus triangulatus)

rak červený (Procambarus clarkii)

rak mramorovaný (Procambarus virginalis) rozšíření v ČR

rak pruhovaný (Orconectes limosus) rozšíření v ČR

rak Orconectes virilis

rak signální (Pacifastacus leniusculus) rozšíření v ČR

sršeň asijská (Vespa velutina nigrithorax)

ryby (4):

hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii)

plotos proužkatý (Plotosus lineatus)

slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) rozšíření v ČR

střevlička východní (Pseudorasbora parva) rozšíření v ČR

obojživelníci, plazi (2):

skokan volský (Lithobates catesbeianus)

źelva nádherná (Trachemys scripta) rozšíření v ČR

ptáci (5):

husice nilská (Alopochen aegyptiaca) rozšíření v ČR

ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)

kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)

majna obecná (Acridotheres tristis)

vrána domácí (Corvus splendens)

savci (11):

burunduk páskovaný (Tamias sibiricus)

muntžak malý (Muntiacus reevesii)

mýval severní (Procyon lotor) rozšíření v ČR

nosál červený (Nasua nasua)

nutrie říční (Myocastor coypus) rozšíření v ČR

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) rozšíření v ČR

promyka malá (Herpestes javanicus)

psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) rozšíření v ČR

veverka liščí (Sciurus niger)

veverka Pallasova (Callosciurus erythraeus)

veverka popelavá (Sciurus carolinensis)

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt