null Aktualizovali jsme standard k likvidaci vybraných druhů rostlin

AOPK ČR, ústředí

Aktualizovali jsme standard k likvidaci vybraných druhů rostlin

7. 11. 2023

Změny se týkají souladu národní a evropské legislativy, seznamu invazních druhů a dalších poznatků.

První verze standardu D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin byla publikována už v roce 2015. Nutné bylo doplnit nové poznatky o zásadách regulace invazních druhů a rozšířit seznam dotčených druhů. Standard se také podrobně zabývá cílenou aplikací herbicidů, která je účinnou metodou k odstraňování silně zmlazujících dřevin. Standard nově zahrnuje i popis péče a regulace pro klejichu hedvábnou.

Aktualizovaný text je nyní v souladu s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.

Přejít na platné standardy

Foto: Jan Pergl, klejicha hedvábná

Klejicha hedvábná, foto: Jan Pergl