Máte doma zvíře z unijního seznamu invazních druhů? Můžete jej mít i nadále, jen je potřeba takové jedince registrovat prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře. Toto vyplývá ze zákonné povinnosti dle § 13j, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jehož poslední novelizace je účinná od 1. 1. 2022.

Zvířata dále nerozmnožujte a v žádném případě je nevypouštějte do přírody. Mohla by se stát zdrojem nových životaschopných populací, které by ohrozily naše původní společenstva. Například u raka mramorovaného stačí jediná samice k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, kteří přenosem račího moru decimují naše raky říční a kamenáče. Pokud byste uvedené jedince již nadále nechtěli mít v držení, je možné je odevzdat na místa k tomu určená. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na invaznidruhy@nature.cz.

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře vám bude e-mailem do 30 dnů zaslán potvrzovací dokument o přijetí registrace, který bude sloužit u případných kontrol k doložení držení jedinců druhu z unijního seznamu dle čl. 31 nařízení č. 1143/2014.

Registrační formulář

Více informací o postupu registrace