null Byla vydána Hodnotící zpráva o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole

Byla vydána Hodnotící zpráva o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole

6. 9. 2023

Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) vydala začátkem tohoto týdne Hodnotící zprávu o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole. Tento zásadní dokument poskytuje rozhodovacím orgánům souhrnné informace o současném stavu biologických invazí a nástrojích, které mohou šíření invazních druhů omezit.

Zprávu připravilo 86 odborníků ze 49 zemí světa a za Českou republiku se na ní podíleli Petr Pyšek a Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR. Zpráva mimo jiné uvádí, že v roce 2019 přesáhly celosvětové ekonomické náklady na invazní nepůvodní druhy 423 miliard dolarů ročně, přičemž od roku 1970 v každém desetiletí vzrostly nejméně čtyřikrát. Dokument čerpá z více než 13 000 odkazů odrážejících rozsah existujících znalostí o invazních druzích, včetně vědeckých článků, vládních zpráv a znalostí domorodých a místních obyvatel. Více informací naleznete na stránkách Botanického ústavu AV ČR.