null Další výskyt invazních sršní asijských nebyl zatím potvrzen

AOPK ČR, ústředí

Další výskyt invazních sršní asijských nebyl zatím potvrzen

12. 10. 2023

Dosavadní hlášení zaslaná veřejností se týkají sršně obecné, která do naší přírody patří.

Podezření na výskyt sršně asijské je možné hlásit na  e-mailovou adresu invaznidruhy@nature.cz. Kromě nálezu v Plzni z minulého týdne se zatím žádný další  výskyt sršní asijských nepotvrdil. 

Během necelého týdne máme už více než 400 hlášení. Všechna bohužel není možné vyhodnotit, protože chybí fotografie podezřelého hmyzu či jeho hnízda. Na všech snímcích, které nám doposud v reakci na nález sršně asijské v Plzni lidé poslali, byla domácí sršeň obecná, případně jiný druh hmyzu" konstatuje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Právě s tuzemskou sršní obecnou se dá invazní sršeň asijská  nejčastěji zaměnit. Ta ale do naší přírody patří a není žádný důvod k ničení jejích hnízd. Hnízda se mohou likvidovat jen v případě, že sršně někoho ohrožují. Sršně obecné mají v přírodě důležitou roli, jsou významnými predátory hmyzu včetně druhů, které jsou lidmi vnímány jako obtížné – loví například vosy.  

Sršeň asijská je o trochu menší než obecná, tělo má tmavší (převažuje černá barva), zepředu oranžovou hlavu a konce končetin má zářivě žluté. Naopak sršeň obecná má končetiny černé nebo červenohnědé a hlavu zepředu žlutou. Její let je přímější než let sršně asijské.

Sršeň asijská, foto Jan Walter, Západočeské muzeum

Naše sršeň obecná, foto Jan Bělina

Hnízdo sršně asijské, foto Jan Walter, Západočeské muzeum