null Invazní ryba hlavačkovec Glenův nalezena i v České republice

AOPK ČR, ústředí

Invazní ryba hlavačkovec Glenův nalezena i v České republice

8. 2. 2023

V polovině ledna 2023 se objevila zpráva, že při výlovu rybníka Karásek v Oseku u Rokycan byl zaznamenán hlavačkovec Glenův. Tato ryba je uvedena na seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii a v České republice byla nalezena poprvé.

Nález byl následně potvrzen a další jedinec tohoto invazního druhu byl zaznamenán i pod níže položeným Lukotovským rybníkem. Bylo zjištěno, že hlavačkovci v obou rybnících žijí přibližně už 10 let. Hlavačkovci významně ohrožují biodiverzitu vodních ekosystémů – představují riziko pro bezobratlé, obojživelníky i jiné druhy ryb. V blízké době bude probíhat mapování tohoto druhu v širším okolí prokázaného výskytu a ve spolupráci s hospodáři budou podniknuta opatření k jeho likvidaci.

Není vyloučeno, že se hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii) vyskytuje i na jiných místech. Pokud byste jeho výskyt zaznamenali, prosíme o informace na adresy: tomas.gorner@nature.cz, milan.muska@nature.cz, případně záznam pomocí mobilní aplikace BioLog.   

Více informací o druhu najdete v tomto dokumentu nebo v článku na stránách Ekolistu

Foto: Milan Muška

rybnik Karasek, Milan Muška