null Možnost připomínkování zásad regulace bolševníku a pajasanu

AOPK ČR, Invazní druhy

Možnost připomínkování zásad regulace bolševníku a pajasanu

15. 6. 2022

Pro značně rozšířené invazní druhy se nyní postupně připravují tzv. zásady regulace. Ty stanoví postup pro omezení rozšíření těchto druhů a jejich dopadů na biodiverzitu, ekosystémové služby, lidské zdraví a hospodářství.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zpracovalo první návrhy těchto zásad pro bolševník a pajasan. Nyní je 60 dní na jejich připomínkování.

Připomínky k návrhům zásad regulace může veřejnost zasílat po dobu 60 dní od zveřejnění na úřední desce MŽP, a to buď písemně na adresu MŽP nebo prostřednictvím e-mailové schránky invazky@mzp.cz. MŽP následně došlé připomínky vyhodnotí a zpracuje výsledné znění zásad regulace.

Další zásady regulace budou v průběhu letošního roku připravovány pro jednotlivé v ČR již značně rozšířené invazní nepůvodní druhy - například pro střevličku východní, netýkavku žláznatou či klejichu hedvábnou. Návrhy budou také k dispozici pro připomínkování.

Na zásady regulace pak bude na regionální úrovni, tedy úrovni jednotlivých krajských úřadů a dalších příslušných orgánů ochrany přírody, navazovat upřesnění dalšího postupu. Půjde o opatření obecné povahy vydávané podle správního řádu – tím bude garantováno také potřebné informování a zapojení veřejnosti.

bolševník velkolepý
pajasan žláznatý