null Návrh Akčního plánu pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních druhů v ČR na období 2023-2028 k připomínkám

Návrh Akčního plánu pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních druhů v ČR na období 2023-2028 k připomínkám

21. 12. 2022

MŽP ve spolupráci s partnery z relevantních rezortů připravilo návrh Akčního plánu pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů v České republice na období 2023-2028. Smyslem dokumentu je omezit nezáměrné šíření invazních nepůvodních druhů z unijním seznamu.

Akční plán se zaměřuje zejména na téma informovanosti, metodickou a odbornou podporu, kontrolní činnost, ekonomické a legislativní nástroje, monitoring a výzkum. S ohledem na článek 26 nařízení a § 13k odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, má veřejnost právo se k návrhu Akčního plánu vyjádřit, a to po dobu 60 dnů od jeho zveřejnění - do 18.února 2023. Připomínky je možné zasílat na invazky@mzp.cz. Samotný návrh akčního plánu je možné stáhnot ze stránek MŽP.