null Nové invazní druhy na unijním seznamu

AOPK ČR, ústředí

Nové invazní druhy na unijním seznamu

18. 7. 2022

Členské státy odhlasovaly rozšíření unijního seznamu invazních druhů. K současným 66 druhům přibylo dalších 5 druhů rostlin a 17 druhů živočichů. Účinnost této aktualizace bude od 2. 8. 2022, čtyři druhy mají "odklad" na rok 2024, resp. 2027.

V pořadí již třetí aktualizace unijního seznamu invazních druhů zahrnuje po korekci 22 nových druhů, většinou pro ČR exotických. V naší přírodě se lze setkat se sumečkem černým, babelkou řezanovitou, rdesnem mnohoklasým a jesencem okrouhlolistým. Dále stojí za zmínku dravá ryba hadohlavec skvrnitý, který byl u nás i pokusně vysazován v 50. a 60. letech minulého století. Také žába drápatka vodní, chovaná v akváriích, stejně jako gambusie (živorodka) komáří a g. Holdbrookova. Celý seznam je k dispozici zde