null Příručka k managementu invazních obratlovců zohledňující welfare zvířat

Příručka k managementu invazních obratlovců zohledňující welfare zvířat

19. 11. 2022

Od roku 2015 jsou invazní druhy na evropské úrovni regulované v rámci nařízení č. 1143/2014. Na unijním seznamu, který z nařízení vychází, je nyní zahrnuto 22 druhů obratlovců. Při omezování jejich počtu a jejich likvidaci je potřeba brát ohledy na dobré životní podmínky těchto zvířat. To právě řeší vydaná příručka IUCN.

Dokument popisuje eradikační opatření z hlediska jejich účinnosti a použitelnosti s ohledem na welfare zvířat. K dispozici jsou zde právní normy a pravidla EU i členských států, která se týkají mangementu invazních druhů obratlovců. Dále jsou zahrnuty informace o jednotlivých  opatřeních pro management těchto druhů a shrnutí humánních postupů při jejich aplikaci. Nechybí ani přehled jednotlivých druhů i s popisem nejvhodnějších postupů pro jejich likvidaci. Kompletní dokument je ke stažení zde, více o projektu na stránkách IUCN.