null Prodloužení možnosti registrace živočichů z unijního seznamu

AOPK ČR, ustředí

Prodloužení možnosti registrace živočichů z unijního seznamu

2. 2. 2023

Se zvířaty, která jsou na tzv. unijním seznamu invazních nepůvodních druhů, se nesmí obchodovat, nesmí se převážet, množit, chovat a především vypouštět do přírody. Ti, kdo mají tyto druhy doma, je mohou nechat dožít. Podmínkou je registrace pomocí jednoduchého online formuláře. Termín pro registraci se nyní prodloužil do konce března.

Povinnost registrace vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Celý seznam druhů, kterých se toto týká, lze najít například na stránkách AOPK ČR: https://www.nature.cz/web/invazni-druhy/invazni-druhy-z-unijniho-seznamu

Lze předpokládat, že chovatelé mohou mít doma některého ze severoamerických druhů raků (rak mramorovaný, červený či statný) želvu nádhernou, korálovku pruhovanou, burunduka páskovaného (velmi podobní čipmanci na unijním seznamu nejsou), nutrii říční, mývala severního, nosála červeného nebo  malého. Čas na registraci oficiálně vypršel koncem roku 2022, nicméně je možno tuto registraci provést ještě do konce letošního března. Pro druhy, které se na unijní seznam dostaly a dostanou později v rámci jeho aktualizace, vždy platí, že na jejich registraci mají majitelé jeden rok od přijetí druhu na unijní seznam.

Doposud svá zvířata registrovalo téměř 900 majitelů (soukromí chovatelé, zookoutky, školy i ZOO). Nejčastěji byla registrována želva nádherná, následovaná s výrazným odstupem mývalem severním, nosálem červeným a korálovkou pruhovanou. I když u tohoto hada lze ještě předpokládat navýšení počtů registrací, jelikož jde o druh, který byl na unijní seznam zařazen až v jeho pozdější aktualizaci. Ta proběhla v srpnu roku 2022, a proto mají majitelé korálovek čas k registraci do konce srpna tohoto roku. Připomínáme, že jde o korálovku pruhovanou (Lampropeltis getula), včetně jejích poddruhů.
Instituce, jako jsou ZOO, akademická pracoviště, výzkumné ústavy a další, mají taktéž možnost tato zvířata dál chovat včetně množení, ale musejí si zažádat ministerstvo životního prostředí o příslušnou výjimku.

Vyzýváme chovatele, kteří se doposud neregistrovali, aby tak učinili přes webový formulář AOPK ČR na stránce https://www.nature.cz/web/invazni-druhy/registrace-zivocicha-z-unijniho-seznamu. Po vyplnění přijde majitelům potvrzení o registraci. Systematické kontroly registrovaných zvířat plánovány nejsou, pokud nebude hlášena informace o jejich úniku. Naopak ti, kteří registraci neprovedou, se v případě zjištění, že zvíře mají, vystavují riziku postihu (sankce, možnost odebrání zvířete). V případě nejasností je možné obrátit se na AOPK ČR, konkrétně na mail invaznidruhy@nature.cz.