null První hnízdo sršně asijské u nás zlikvidováno

AOPK ČR, ústředí

První hnízdo sršně asijské u nás bylo zlikvidováno

9. 10. 2023

Během čtyř dnů od nahlášení výskytu sršní asijských se podařilo hnízdo dohledat a zlikvidovat.

Ve čtvrtek byly přes e-mail invaznidruhy@nature.cz nahlášeny podezřelé poletující sršně v Plzni ve Skvrňanech. V pátek se potvrdilo, že jde o invazní sršně asijské. Od té chvíle začali pracovníci  AOPK ČR mapovat jejich pohyb a snažili se nalézt hnízdo. O víkendu v trasování pokračovali kolegové ze Západočeského muzea, kteří v neděli večer sršní hnízdo objevili v koruně stromu nedaleko železniční trati. Likvidaci hnízda provedli v pondělí odpoledne plzeňští hasiči. Hnízdo se podařilo sundat jen málo porušené a bude proto možné ho důkladně prozkoumat. To pomůže k získání cenných informací o životě těchto invazních sršní u nás. V dalších dnech proběhne ještě monitoring okolí hnízda, sledování pak bude bude pokračovat na jaře, kdy se budou řešit případné přezimující královny.

 „Hnízdo se podařilo objevit díky trasovací metodě, která umožnila sledovat, jakým směrem sršně létají. Okolí budeme dál sledovat, abychom se utvrdili, že se zásah podařil a nevyskytují se tam další sršni. Odstraněné hnízdo chceme analyzovat, abychom získali představu o tom, jak se tento invazní druh v podmínkách České republiky chová. To může být velmi cenné při řešení případných dalších problémů s těmito nezvanými hosty. Zároveň prosíme veřejnost, aby hlásila případná další podezření na výskyt této sršně na e-mail invaznidruhy@nature.cz. Během tohoto víkendu se na nás lidé již obraceli s podezřením na výskyt sršně asijské v celé řadě dalších případů, které dále prověřujeme,“ popisuje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Za rychlý a efektivní průběh celé akce tímto děkujeme – pracovníkům Západočeského muzea v Plzni za koordinaci, panu Luďkovi Šuldovi za provedení trasovací metody a plzeňským hasičům za precizní likvidaci. Poděkování patří i pohotovému nahlášení o samotném výskytu.