null Soužití se sršní asijskou - zkušenosti z Pyrenejského ostrova

Soužití se sršní asijskou - zkušenosti z Pyrenejského ostrova

26. 1. 2022

V lednovém vydání magazínu Moderní včelař vyšel zajímavý článek shrnující postřehy přednášejících z Portugalska a Španělska, kteří vystoupili na olomouckém včelařském semináři.

Úskalí likvidace sršní asijských i popis zatím nejefektivnějších metod eradikace v těchto zemích je možné si přečíst v článku zde.