null Konference "Sršeň asijská aktuálně"

Konference "Sršeň asijská aktuálně"

22. 2. 2024

Dne 20. 2. 2024 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnila konference na téma „Sršeň asijská aktuálně“. Hlavními tématy byly aktuální informace o výskytu, způsobu šíření, plány na likvidaci nebo rizika, která přináší pro včely. Cílem konference bylo také předat všem zúčastněným zkušenosti s prvním nálezem a likvidací sršního hnízda. U nás jsme ji poprvé zaznamenali loni v říjnu v Plzni. Všichni odborníci, kteří se podíleli na likvidaci, byli přítomni na konferenci a předali tak informace o celém postupu.

V rámci konference byl představen eradikační plán k sršni asijské. Hovořilo se i o možnosti využití nanotechnologií k likvidaci sršní asijských. Zmíněno bylo použití odchytových pastí k monitoringu a možnosti likvidace hnízd sršní ze strany Hasičského záchranného sboru. Následná panelová diskuze směřovala ke konfrontaci se sršní přímo v terénu ze strany zástupců hospodářů v krajině například zemědělců, včelařů či myslivců. Zájem o konferenci potvrzuje přítomnost zástupců řady institucí přímo v místě jejího konání, ale i fakt, že na on-line vysílání bylo zúčastněno necelých 400 účastníků.

Na konferenci se sešlo mnoho odborníků napříč různými institucemi, kteří se zabývají aktuálním šířením sršně asijské v Evropě. Za Český svaz včelařů se panelové diskuse zúčastnila předsedkyně Mgr. Jarmila Machová. Slovenský svaz včelařů reprezentoval jeho předseda Pavel Fiľo. Českomoravskou mysliveckou jednotu zastupoval předseda Ing. Jiří Janota a mnozí další. S erudovanými referáty vystoupili například Mgr. Helena Proková Ph.D. ze Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici, která přednesla úvodní informaci o sršni asijské, ale také bohaté zkušenosti z pobytu ve Francii, kde dnes čelí obrovskému tlaku tohoto invazního hmyzu. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze představil již zmiňovaný eradikační plán připravený přímo pro tento invazní druh. MVDr. Martin Pijáček z Národní referenční laboratoře pro zdraví včel v Olomouci seznámil přítomné i stovky on-line připojených zájemců s riziky, která sršeň asijská představuje pro naši včelu medonosnou. Přednášek i zásadních poznatků bylo mnohem více a jednání na konferenci bylo velmi přínosné. Všichni přítomní se jednoznačně shodli, že pokud máme v boji se sršní asijskou uspět, je potřeba, aby se aktivně zapojili všechny zainteresované instituce včetně širší veřejnosti.

Tomas Gorner