null Veřejné připomínkování zásad regulace pro netýkavku žláznatou

Veřejné připomínkování zásad regulace pro netýkavku žláznatou

11. 10. 2022

MŽP vypracovalo návrh zásad regulace pro invazní druh netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). V souladu s čl. 26 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a § 13k odst. 1 ZOPK nyní ministerstvo tento návrh zásad regulace předkládá k veřejným připomínkám, a to ve lhůtě 60 dní od zveřejnění na úřední desce MŽP, tedy do 20. 11. 2022.

Samotný návrh zásad regulace je možné si stáhnout na úřední desce MŽP. K zaslání písemných připomínek využijte e-mailovou schránku: invazky@mzp.cz