null Vláda schválila návrh zjednodušeného vysazování vybraných nepůvodních druhů ryb

Vláda schválila návrh zjednodušeného vysazování vybraných nepůvodních druhů ryb

26. 5. 2022

Návrh nařízení, které zjednoduší vysazování nepůvodních druhů ryb v ČR, schválila vláda na svém včerejším zasedání. Při vysazování těchto vybraných druhů nebude potřeba zvláštní povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jde o následující druhy: 
pstruh duhový (Oncorhynchus mykkis)
siven americký (Salvelinus fontinalis)
siven alpský (Salvelinus umbla)
jeseter sibiřský (Acipenser baerii)
jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii)
jeseter hladký (Acipenser nudiventris)
jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus)
amur bílý (Ctenopharyngodon idella)
tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix)
tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis)
síh peleď (Coregonus peled)
síh maréna (Coregonus maraena)

V případě jiných nepůvodních druhů ryb nevyjmenovaných v nařízení vlády bude jejich vysazení do rybářského revíru i nadále podléhat režimu podle § 5 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

pstruh duhový