null Zaznamenali jsme další výskyt sršně asijské

AOPK ČR, ústředí

Zaznamenali jsme další výskyt sršně asijské

20. 2. 2024

Dvě nebo tři sršně se objevily při vykládce kamionu v Hrádku u Rokycan.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potvrdili další nález invazní sršně asijské. Dva nebo tři jedinci tohoto nepůvodního druhu byli objeveni ve čtvrtek 15. 2. v Hrádku u Rokycan při vykládce kamionu z Francie [1]. Kvůli výjimečně teplé zimě byly sršně již aktivní. Nyní probíhá důkladný průzkum okolí nálezu. Vytipují se také místa, kde bude vhodné umístit speciální odchytové pasti. 

První výskyt sršně asijské v České republice byl potvrzen v říjnu 2023 v Plzni [2]. Sršeň asijská je o něco menší než naše sršeň obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Tato sršeň je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá u úlů. Hnízda sršně asijské jsou kulovitého až hruškovitého tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi.

Kontakt pro hlášení podezření na výskyt sršně asijské: invaznidruhy@nature.cz. Využít je možné také aplikaci Nahlaš sršeň. Právě přes ní byla zaznamenána zpráva o výskytu u Rokycan. Hlášení je potřeba doplnit fotografií, aby se vyloučila záměna s jiným druhem hmyzu, a případně přesnějším popisem.  

Více na webových stránkách invaznidruhy.nature.cz.

Foto: Archiv AOPK ČR

Poznámky:
[1]  Sršeň asijská byla před dvaceti lety zavlečena do Francie se zásilkou zboží z východní Asie. Od té doby se šíří západní Evropou. 
[2] Aktualita AOPK ČR k prvnímu potvrzenému výskytu sršně asijské v ČR ze dne 6. 10. 2023

Fotografie nalezené sršně asijské v Hrádku u Rokycan v únoru 2024.