null Zásady regulace pro klejichu hedvábnou k připomínkám

Zásady regulace pro klejichu hedvábnou k připomínkám

4. 1. 2023

Ministerstvo životního prostředí vypracovalo návrh zásad regulace pro invazní nepůvodní druh klejichu hedvábnou. Nyní jej předkládá k veřejným připomínkám, a to ve lhůtě 60 dní od zveřejnění na úřední desce MŽP, tedy do 25. 2. 2023. Připomínky lze zasílat na invazky@mzp.cz.

Tato původem severoamerická rostlina se v ČR pěstuje už od konce 18. století a od počátku 20. století jsou známy případy jejího výskytu ve volné přírodě. Největší populace klejichy dnes najdeme v našich nejteplejších oblastech, tj. na jižní Moravě a v Polabí. Mapu aktuálního rozšíření z nálezové databáze AOPK je možné zhlédnout zde.

Samotný text zásad regulace je k nahlédnutí na úřední desce MŽP