Invazní druhy >> Legislativa

Legislativa

Problematika invazních druhů je v současné době řešena jak na úrovni národní legislativy, tak té evropské. Pro přehlednost zde tyto dvě roviny rozdělujeme do samostatných odkazů (viz lišta vlevo). Nyní také probíhá implementace evropské legislativy do našich právních úkonů, a to konkrétně novelizací zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Informace o průběhu novelizace je možné sledovat v aktualitách na těchto stránkách.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt