Invazní druhy >> Legislativa

Legislativa

Problematika invazních druhů je v současné době řešena jak na úrovni národní legislativy, tak té evropské. Pro přehlednost zde tyto dvě roviny rozdělujeme do samostatných odkazů (viz lišta vlevo). Implementace evropské legislativy do našich právních úkonů, a to zejména novelizací zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny proběhla s účinností od 1. 1. 2022. 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt