Invazní druhy >> Legislativa

Legislativa

Problematika invazních druhů je v současné době řešena jak na úrovni národní legislativy, tak té evropské. Pro přehlednost zde tyto dvě roviny rozdělujeme do samostatných odkazů.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt