Invazní druhy >> Odkazy

Odkazy

Seznamy, popisy nepůvodních či invazních druhů v ČR:

Černý K., Hejná M., Kolářová Z., Mrázková M., Romportl D. 2016. An overview of selected alien invasive fungal pathogens of woody plants in the Czech Republic (pdf)

Lusk S., Lusková V., Hanel L. 2011. Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb ČR. Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII):79-97. (pdf)

Mlíkovský J., Stýblo P., eds., 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR, ČSOP Praha, 496 pp. (úvod) (nižší rostliny) (vyšší rostliny) (bezobratlí) (obratlovci) (závěr) (adresář a rejstříky)

Pyšek P. et al., 2012: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255. (pdf)

Státní rostlinolékařská správa, 2010: Stručná charakteristika regulovaných druhů invazních rostlin, Praha, 66 pp. (pdf)

Šefrová H., Laštůvka Z., 2005: Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 4, pp. 151-170. (pdf)

Pergl et al. 2016: Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy? NeoBiota 28: 1 - 37.- černý, šedý a varovný seznam invazních druhů v ČR, odkaz

Biologické invaze obecně:

monotematické číslo časopisu Živa 5/2018 zaměřené na invazní druhy

Nentwig W. (ed.), 2014: Nevítaní vetřelci, Invazní rostliny a živočichové v Evropě, Academia 2014, 247 pp.

Pyšek P., Tichý L., 2001: Rostlinné invaze, Rezekvítek Brno, 40 pp.

Pyšek P., Chytrý M., Moravcová L., Pergl J., Perglová I., Prach K., Skálová H. (eds) 2008: Rostlinné invaze v ČR: situace, výzkum a management. Zprávy ČBS - Materiály 23, 224 pp.

Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Sádlo J., Wild J. 2012: Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia 84: 576–630. (pdf)

Simberloff D., Rejmánek M. 2011: Encyclopedia of Biological Invasions, University of California Press, Los Angeles, 792 pp.

Organizace a instituce v ČR zabývající se invazními druhy, stránky o invazních druzích u nás:

Botanický ústav AV ČR, Oddělení ekologie invazí: http://www.ibot.cas.cz/invaze/

Zvonečník z.s. – komplexní informace o invazních druzích: http://invanatura.webnode.cz/

Invazní druhy ČR – facebooková skupina: https://www.facebook.com/InvazniDruhyCr

Invazní rostliny v Krkonoších: http://invazky.krnap.cz

Odbor biologických rizik VÚKOZ: https://www.vukoz.cz/index.php/vyzkum-odbory/056

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity: http://botanika.prf.jcu.cz/invaze/cz/

ÚKZÚZ - aktuality o nových škodlivých organismech u nás

Výzkumný ústav rostlinné výroby - invazní a expanzivní plevele: http://www.vurv.cz/weeds/cz/

Webové stránky evropských států o invazních druzích:

Belgie: https://ias.biodiversity.be/

Francie: https://inpn.mnhn.fr/programme/especes-exotiques-envahissantes

Chorvatsko: http://www.invazivnevrste.hr/

Irsko: https://invasivespeciesireland.com/

Lucembursko: http://www.mnhnl.lu/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/projects/neophytes/neophytes

Maďarsko: http://www.termeszetvedelem.hu/invasive-alien-species

Německo: https://neobiota.bfn.de/

Nizozemí: https://www.nederlandsesoorten.nl/exoten

Norsko: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Polsko: http://www.iop.krakow.pl/ias/en

Portugalsko: http://invasoras.pt/en/

Rakousko: https://www.neobiota-austria.at/

Rumunsko: raci: http://www.crayfish.ro/

Slovensko: http://www.sopsr.sk/invazne-web/

Španělsko: http://invasiber.org/

Švédsko: https://www.havochvatten.se/en/swam/facts--leisure/non-native-species.html

Velká Británie: http://www.nonnativespecies.org

Mezinárodní databáze a projekty na nepůvodní a invazní druhy:

ALARM (Assessing LArge-scale environmental Risks for biodiversity with tested Methods) - stanovení rizik a jejich hodnocení, zapojeno 26 zemí, trvání projektu 2004-2008: http://www.alarmproject.net

DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) - největší evropská databáze nepůvodních druhů: vstup přes GBIF

DAWIS (Database of Alien Woody species with special regard to alien Invasive woody Species in the Czech Republic) – zpracováno Botanickým ústavem AV ČR, ke stažení zde: http://www.ibot.cas.cz/invaze/projects.htm#dawis

EASIN (European Alien Species Information Network) - platforma založená Společným výzkumným centrem Evropské komise (JRC EC) sdružuje stávající databáze nepůvodních druhů: http://easin.jrc.ec.europa.eu/

ESENIAS (East and South European Network on Invasive Alien Species) – databáze nepůvodních druhů v jižní a východní Evropě: http://www.esenias.org

GBIF (Global Biodiversity Information Facility) - celosvětová síť sdružující data o biodiverzitě včetně invazních druhů: http://www.gbif.org/

GISD (Global Invasive Species Database) - založená Skupinou pro invazní druhy (ISSG) Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN): http://www.issg.org/database/welcome/

ISPN (The International Plant Sentinel Network) - síť sdružující botanické zahrady, arboreta, fytosanitární instituce a další subjekty, které sdílí a poskytují informaceo chování pěstovaných druhů mimo svou domovinu: http://www.plantsentinel.org/

NOBANIS (North European and Baltic Network on Invasive Alien Species) – data z 20 států Evropy, informace o problematice invazí z jednotlivých států: http://www.nobanis.org (info o projektu pdf)

PRATIQUE ((Enhacements of Pest Risk Analysis TechnIQUEs) - vyhodnocení používaných postupů analýzy rizika škodlivých organismů: https://secure.fera.defra.gov.uk/pratique/index.cfm

Mezinárodní instituce a úmluvy řešící problematiku invazních druhů:

Bernská úmluva: zde je odkaz i na Evropskou strategii invazních druhů

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization): je zde i odkaz na pravidla chování týkající se zahradních a invazních nepůvodních rostlin (Code of conduct on horticulture and IAS)

Evropská Komise: http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

ISSG (Invasive Species Specialist Group): http://www.issg.org/

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt